januari 23, 2017 - Kommentarer inaktiverade för Vad hände på höstmötet 9 oktober?

Vad hände på höstmötet 9 oktober?

En hel del. Mathias Larsson blev vald till hamnkapten och kommer därmed att också ingå i styrelsen, som nu är fulltalig. Mathias har en Folkbåt på Östra plan och har lång erfarenhet av båtliv, fast mest på västkusten. Han är ganska ny i klubben men har redan gjort uppskattade arbetsinsatser vid reparation av bryggor och annat.

Thomas Wengholm valdes till sammankallande revisor efter Per Ödmann, som efter många år tvingats lämna uppdraget pga sjukdom. Därmed tog Jonas Leander ett steg upp till ordinarie revisor och mötet valde sedan Anita Fagerberg till revisorsuppleant efter Jonas.

Till valberedningen valdes Mats Thorsen som därmed kompletterar redan valda Christoffer Rus som är sammankallande och Philip von Malortie. Mats äger en liten Varianty segelbåt och har börjat jobba med att renovera klubbens el-system.

Slutligen valde mötet Torbjörn Kihlberg till ansvarig för klubbens hemsida och Facebook-sida. Torbjörn har en Misil II på Stora plan.

Mötet antog utan invändningar styrelsens förslag till förändring av stadgarna med anledning av att perioden med de självstyrande arbetsgrupperna har upphört. I fortsättningen är det styrelsen som prioriterar vilka arbeten som ska utföras och kallar medlemmarna till arbetsdagar.

Styrelsen fick i uppdrag att till årsmötet uppdatera klubbens miljöprogram som legat i träda sedan 2014.

Årsmötet planeras att äga rum fredag 17 mars. Vi hoppas kunna vara på restaurang Docklands i Finnboda hamn, vilket var mycket uppskattat vid årsmötet 2016.

Alla medlemmar kommer att under 2017 erbjudas 20 procents rabattbåtbottentvätten vid Nacka Båtklubb genom att SBK gör lite reklam för den. Kostnaden kan då jämföras med att måla botten två gånger plus att du slipper jobbet och kan sova med gott miljösamvete.

Naturligtvis diskuterades olyckan vid upptagningen på Stora plan 2 oktober och hur risken för liknande olyckor ska kunna undvikas eller åtminstone minimeras. Läs mer om detta i protokollet nedan, punkt 15 Övriga frågor.

23 medlemmar och några andra (utan rösträtt) var närvarande vid det engagerade och välmatade mötet.

Protokoll från SBKs höstmöte 2016-10-09

Published by: svindersviksbatklubb.se in Uncategorized

Comments are closed.