Styrelse och funktionärer 2018 (pdf här)

Styrelseledamot

Ordförande
Carl Johan Strid
ordforande(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Vice ordförande
Anders Egerö
inf(at)svinderviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Sekreterare
Fredrik Jahnke
sekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Vice sekreterare
Torbjörn Kihlberg
vicesekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Kassör
Roman Pixell

kassor(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Hamnkapten
Jonas Wannfors
hamnkapten(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Indentent
Simon Törnkvist
intendent(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Vice intendent
Tom Eriksen

Vice hamnkapten
Ulf Sidklev

Förrådsförvaltare
Gert Ekström

Fredrik Jahnke

Klubbmästare
Mia Thorsell

Slipbas Västra plan
Carl Johan Strid

Vice slipbas Västra plan
Karl-Johan Lundin

Slipbas Stora plan
Anders Egerö

Vice slipbas Stora plan
Torbjörn Kihlberg

Slipbas Östra  plan
David Montano

Vice slipbas Östra plan
Ulf Sidklev

Vice slipbas Östra plan
Johanna Ginsburg

Thomas Wengholm (sammankallande)

Valberedning

Håkan Sandström (sammakallande)