Styrelse och funktionärer 2019

Styrelseledamot

Ordförande
Carl Johan Strid
ordforande(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Vice ordförande
Ulf Sidklev
viceordforande(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Sekreterare
Anders Hedqvist
sekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Vice sekreterare
Joakim Bokedal
vicesekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Kassör
Roman Pixell

kassor(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Hamnkapten
Jonas Wannfors
hamnkapten(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Indentent
Simon Törnkvist
intendent(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Vice Indentent
Tom Eriksen
viceintendent(at)svindersviksbatklubb.se

Vice Hamnkapten
Petra Dahlberg
vicehamnkapten(at)svindersviksbatklubb.se

Förrådsförvaltare
Fernando Medina

Klubbmästare
Mia Thorsell

Slipbas Västra plan
Carl Johan Strid

Vice slipbas Västra plan
Karl-Johan Lundin

Slipbas Stora plan
Anders Egerö

Vice slipbas Stora plan
Torbjörn Kihlberg

Slipbas Östra  plan
David Montano

Vice slipbas Östra plan
Ulf Sidklev

Vice slipbas Östra plan
Johanna Ginsburg

Thomas Wengholm (sammankallande)

Valberedning

Mats Thorsen (sammakallande)