Styrelse och funktionärer 2018 (pdf här)

Styrelseledamot

Ordförande
Carl Johan Strid
ordforande(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Vice ordförande
Anders Egerö
inf(at)svinderviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Sekreterare
Fredrik Jahnke
sekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Vice sekreterare
Torbjörn Kihlberg
vicesekreterare(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Hamnkapten
Jonas Wannfors
hamnkapten(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Indentent
Simon Törnkvist
intendent(at)svindersviksbatklubb.se

Styrelseledamot

Vice intendent
Tom Eriksen

Förrådsförvaltare
Gert Ekström

Fredrik Jahnke

Slipbas Västra plan
Carl Johan Strid

Vice slipbas Västra plan
Karl-Johan Lundin

Slipbas Stora plan
Anders Egerö

Vice slipbas Stora plan
Torbjörn Kihlberg

Slipbas Östra östra plan
Dag Petré (sjösättning)

Vice slipbas Östra östra plan
Fredrik Jahnke (sjösättning)

Slipbas Östra västra plan
Vakant

Vice slipbas Östra västra plan
Vakant

Thomas Wengholm (sammankallande)

Valberedning

Håkan Sandström (sammakallande)