Prislista för Svindersviks båtklubb

Medlemmar:
Medlemsavgift (per år): 400:-
Sommarplats vid brygga:  Grundpris (800:-) + pris per kvadratmeter (längd x bredd) (65:- per kvm)
Tillägg för Y-bom: 500:-
Plats på land (inklusive elström): Grundpirs (800:-) + pris per kvadratmeter (längd x bredd) (65:- per kvm)
Vinterplats i sjön (exklusive elström): Grundpris (800:-) + pris per kvadratmeter (längd x bredd) (65:- per vm)
Jolle (max 3 meter) som förvaras utanför båthuset: 200:- per år.
Kajak: 1.600:-
Depositionsavgift för klubbnyckel: 1000:-
Frånvaro från arbete, städkväll eller vakttjänst utan giltigt skäl (båtägande medlem): 2000:-
Skriftlig påminnelse om obetald avgift: 200:-

Upptagning/sjösättning av båt utanför ordinarie dagar sker efter överenskommelse med resp. slipförman vad gäller tidpunkt och ersättning. Bojstenar, bojar, klubbvimplar mm samt här ej upptagna tjänster anges av hamnkapten eller kassör

 

Icke medlemmar:
Inträdesavgift (inklusive första medlemsavgiften): 2000:-
Upptagning/sjösättning av båt på slip: 600:-
Hyra av mastkran: 100:-
Gästplats (efter godkännande av båtplatsinnehavare): Dygn (200:-), vecka (800:-), månad (2500:-). Båtarna ska ha erforderlig försäkring samt vara tydligt märkta med namn och nummer.

Svindersviks båtklubbs bankgiro är 5974-9788