Prislista för Svindersviks båtklubb

Svindersviks båtklubbs bankgiro är 5974-9788

För medlemmar:
Medlemsavgift (per år) 400kr
Sommarplats vid brygga:  Grundpris + pris per kvadratmeter (längd x bredd) 600 + 50kr/kvm 
Tillägg för liten Y-bom 200kr
Tillägg för mellanstor Y-bom 300kr 
Tillägg för stor Y-bom 400kr
Plats på land, längd x bredd. Grundpris + pris per kvadratmeter (längd x bredd) Inklusive elström 600 + 50kr/kvm 
Vinterplats i sjön. Exklusive elström 1400kr
Kajak 800kr 
Depositionsavgift för klubbnyckel 1000kr
Frånvaro från arbete eller vakttjänst utan giltigt skäl (båtägande medlem) 1000kr 
Skriftlig påminnelse om obetald avgift 50kr 
Upptagning/sjösättning av båt utanför ordinarie dagar sker efter överenskommelse med resp. slipförman vad gäller tidpunkt och ersättning
Bojstenar, bojar, klubbvimplar mm samt här ej upptagna tjänster anges av hamnkapten eller kassör

För icke medlemmar:
Inträdesavgift, inkluderar första medlemsavgiften 1500 kr
Gästplats,

Dygn: 200:-

Vecka: 800:-

Månad: 2000:-

Båtarna ska ha erforderlig försäkring samt vara tydligt märkta med namn och nummer. 


Upptagning/sjösättning av båt på slip 600 kr 
Hyra av mastkran 100 kr