Välkommen till vår klubbholme, Härsö

Tillsammans med andra båtklubbar som tillhör Nacka förenade båtklubbar har Svinderviks båtklubb klubbholmen Härsö. Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O, på sjökort 6145. Det finns 50 platser i hamnen, som har ett djup mellan en halv meter och fem meter. Det är ankare som gäller vid förtöjning . Vid nordlig vind är Härsö inte en lämplig hamn. Medlemmarna har tillgång till bastu och till toalett.  Det går bra att tälta på ön och det finns gungor för barnen på en liten äng. På Härsö finns ett högt berg, Domkyrkan, och därifrån har man en fantastisk utsikt över Stockholms skärgård.

  • gallery-image
  • gallery-image

Bada bastu på Härsö

Sedan båtsäsongen 1995 finns det en bastu på Härsö, den är tillgänglig för alla. Villkoret är att man har egen ved med sig och för säkerhets skull även eget sötvatten. Som de flesta vet så finns det inget vatten på Härsö, annat än det regnvatten som i en tunna samlats upp från bastutaket. Man får heller ej använda sjövatten på eller i bastuaggregatet då det kan förkorta dess livslängd avsevärt. Det ingick i villkoret för att få byggnadstillstånd att vi inte får plocka ved på ön.

Medlemmar i båtklubbar anslutna till NFBK har möjlighet att köpa en egen nyckel av Härsös hamnvärd Bengt Erixzon, pris 350:-, varav 300:- är depositionsavgift. Han finns oftast på plats uppe i vakthuset. Bokningslista finns i bastun eller hos hamnvärden, endast medlemmar får boka i listan. Bastun stängs sista helgen i september. Under september månad går bastun endast att boka när hamnvärden är närvarande på Härsö.

Frågor om bastu , nycklar och felanmälan
Telefon 070-378 53 22 eller 070-607 59 93