Fredag, 16 mars

Årsmöte, 18:00 (på Hotell Amaranten, Kungsholmsgatan 31). Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 mars.

Måndag, 26 mars

Konstituerande styrelsemöte kl. 18:00

Söndag, 8 april

Klubbarbete kl. 09:00 — 16:00

Måndag, 9 april

Funktionärsmöte,                                                                 klubbstugan kl. 19:00 — 21:00

Lördag, 21 april

Sjösättning: Stora plan och Östra plan del 1 (västra)
kl. 09:00

Söndag, 22 april

Sjösättning: Stora plan och Östra plan del 1 (västra)
kl. 09:00

Lördag, 28 april

Sjösättning: Västra plan och Östra plan del 2 (östra)
kl. 09:00

Söndag, 29 april

Sjösättning: Västra plan och Östra plan del 2 (östra)
kl. 09:00

Torsdag, 17 maj

Städkväll  kl. 18:00 – 21:00                                              Obligatorisk närvaro för alla båtägande medlemmar

Måndag, 28 maj

Introduktionskväll för nya medlemmar,                    klubbstugan kl. 18:30-20:30

Söndag, 3 juni

Klubbarbete kl. 09:00-16:00

Söndag, 23 september

Klubbarbete kl. 09:00-16:00

Lördag, 29 september

Upptagning: Västra plan och Östra plan del 1 (östra)  kl. 09:00

Söndag, 30 september

Upptagning: Västra plan och Östra plan del 1 (östra)         kl. 09:00

Lördag, 6 oktober

Upptagning: Stora plan och Östra plan del 2 (västra)     kl. 09:00

Söndag, 7 oktober

Upptagning: Stora plan och Östra plan del 2 (västra)     kl. 09:00

Söndag, 14 oktober

Höstmöte kl. 13:00

 Söndag, 21 oktober

Klubbarbete kl. 09:00-16:00