Söker du båtplats?
Vi har alltid kö till våra båtplatser vid bryggor och på land. Men varje år brukar det finnas plats för några nya båtar. Vilka båtar det blir beror inte i första hand på din kötid utan mer på hur bred och djup din båt är, samt vad du som medlem kan tillföra klubben.

Eftersom vi har begränsad plats och begränsade resurser för upptagning tvingas vi tyvärr tacka nej till båtar längre än 12 meter, bredare än 3,5 meter, djupare än 1,80 m eller tyngre än 5 ton. Sedan april 2014 har SBK ett gemensamt avgiftssystem för land och sommarplats vid brygga:  en grundavgift på 800 kronor plus en storleksbaserad avgift som är 65 kr/kvadratmetern (längden x bredden på din båt). Här hittar du hela prislistan.

Innan du fyller i din medlemsansökan

Du är varmt välkommen att ansöka om medlemskap (se länk nedan) – men innan du gör det, ber vi dig att tänka igenom några saker: Svindersviks Båtklubb är just en klubb – inte en marina där du köper dig en tjänst. I klubben tar alla medlemmar tillsammans ideellt ansvar för klubbens verksamhet. Eftersom SBK jämfört med andra klubbar har fler hus och mer utrustning att ta hand om så måste du vara beredd på lite större arbetsinsats här, jämfört med andra klubbar. I gengäld får du tillgång till mer resurser! Du får räkna med att avsätta en helg vid såväl upptagning som sjösättning av din båt (och andras). Det beror på att vi använder slipvagnar på räls och pallar av båtarna en i taget, vilket tar mer tid än om man har en stor kran som tar båt efter båt. Utöver upptagning och sjösättning har vi andra tillfällen med obligatorisk närvaro för båtägande medlemmar. En eller två arbetsdagar per år är att räkna med. Vi går också nattvakt tillsammans med de andra båtklubbarna i viken; det brukar bli ett vaktpass per säsong och medlem. När alla sjösättningar är klara har vi också en gemensam städkväll en vardag i mitten av maj.

Om du tror att SBK är en klubb för dig är du mycket välkommen att skicka in din ansökan!

För att vi ska behandla din ansökan måste du ange följande:
- Du måste ange ditt fullständiga personnummer.
- Om du inte har någon båt ännu, fyll ändå i "Båttyp" och ungefärliga mått.
- Om du har båt måste du under "Övrig information" ange försäkringsbolag, försäkringsnummer och aktuell giltighetstid.
- Ange också (i rutan "Övrig information") kunskaper du har som kan vara till nytta för klubben.

Är det något du undrar över, är det förstås bara att skriva till oss.