Archives for mars 2017

mars 16, 2017 - Kommentarer inaktiverade för Förslag till dagordning vid SBKs årsmöte 2017-03-17

Förslag till dagordning vid SBKs årsmöte 2017-03-17

Med årsmötesdokument
1         Mötets öppnande
2         Val av mötesordförande
3         Val av mötessekreterare
4         Val av justerare tillika rösträknare
5         Godkännande av dagordning
6         Styrelsens verksamhetsberättelse för gångna året
7         Fastställande av resultatrapport och balansrapport för 2016
8         Revisionsberättelse
9         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10    Val av ny styrelse
11    Val av funktionärer
12    Val av valberedning
13    Inkomna motioner
1) Om hedersmedlemmar – med styrelsens svar
2) Om entreprenad på större jobb – med styrelsens svar
3) Om besiktning av besiktningsman – med styrelsens svar

14   Styrelsens proposition om stadgeändring

15    Beslut om revidering av miljöpolicy och miljöregler
16    Fastställande av avgifter samt budget för 2017-2018
17    Övriga frågor
18    Mötets avslutande

 

mars 16, 2017 - Kommentarer inaktiverade för Viktiga datum 2017

Viktiga datum 2017

Söndag 12 mars klubbarbete med bryggor mm
Fredag 17 mars årsmöte
Måndag 27 mars Funktionärsmöte
Söndag 2 april klubbarbete, förberedelse sjösättning, Y-bommar mm
Lördag – Söndag 22-23 april sjösättning Stora och Östra plan del 1
Lördag 29 april sjösättning Östra plan del 2
Lördag-söndag 6-7 maj sjösättning Västra plan
Torsdag 18 maj städkväll
Måndag 29 maj introduktionskväll för nya medlemmar
Söndag 4 juni klubbarbete, slå vass mm (och after work?)

Varm och skön båtsommar

Måndag 11 september, introduktionskväll för nya medlemmar (med slipbasar)
Söndag 24 september klubbarbete, förberedelse för upptagning
Lördag – söndag 30/9-1/10 Upptagning Västra plan och Östra plan del 1
Lördag-söndag 7-8 oktober upptagning Stora plan och Östra plan del 2
Söndag 15 oktober höstmöte
Söndag 22 oktober klubbarbete, ta upp Y-bommar, bojbåt, klubbeka mm