Välkommen till
Svindersviks Båtklubb

Svindersviks båtklubb har omkring 100 medlemmar med mellan 60 och 70 båtar. Klubben bildades år 1962, när det varv som legat här sedan början av 1900-talet lades ner.